Hvad leder du efter?

Juridisk

Paustian A/S

Denne hjemmeside ejes og drives af Paustian A/S, Kalkbrænderiløbskaj 2, 2100 København Ø.

 

 

Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden

Brug af denne hjemmeside er underlagt de herunder angivne vilkår, som du hermed accepterer ved at gøre yderligere brug af hjemmesiden. 

Ansvarsfraskrivelse

De informationer, der findes på denne hjemmeside, har til formål at præsentere virksomheden og dennes produkter. Det anføres udtrykkeligt, at der ikke afgives indeståelser eller garantier, hverken direkte eller indirekte for korrektheden og fuldkommenheden af informationer på hjemmesiden. Det kan forekomme, at informationer, herunder produktinformationer, afgivet på hjemmesiden ikke er up to date. 

Ved køb og anvendelse af vore produkter kan der være individuelle eller konkrete rådgivningsbehov som ikke er tilgodeset ved informationerne på hjemmesiden, hvorfor vi henviser kunden til at tage kontakt til Paustian A/S for direkte rådgivning. Paustian A/S er i intet tilfælde ansvarlig for tab af nogen art. Dette gælder såvel direkte som indirekte tab, som brugeren måtte lide ved anvendelse af de informationer, som nærværende hjemmeside indeholder. 

Copyrights / ophavsret

Hele indholdet på denne hjemmeside, herunder blandt andet al tekstmateriale, billeder, grafik, filer og software samt hjemmesidens almindelige udformning er omfattet af Paustian A/S' ophavsret eller ophavsret tilhørende dette selskabs leverandører og er beskyttet af dansk og international ophavsretlig lovgivning. 

Materialet fra hjemmesiden må ikke samles (kombileres), mangfoldiggøres, spredes, ændres eller videresendes til andre uden udtrykkelig skriftligt forudgående samtykke fra Paustian A/S. 

Professionelle samarbejdspartnere, f.eks. arkitekter, indretningsarkitekter, designere og andre med tilknytning til boligindretning kan anvende materiale fra hjemmesiden som led i deres professionelle arbejde. 

Pressen kan elektronisk kopiere og trykke dele af hjemmesiden til brug for redaktionelt og nyheds-formidlende arbejde. 

Varemærker

Alle varemærker, produktnavne, kendetegn, logotyper og symboler, der er henvist til eller som vises på denne hjemmeside er, såfremt intet andet er oplyses, varemærker som tilhører Paustian A/S, nærtstående selskaber hertil, licensgivere eller samarbejdspartnere og samtlige rettigheder hertil forbeholdes. 

Al ikke-tilladt anvendelse af varemærker som vises på denne hjemmeside er strengt forbudt. 

Inden der downloades billeder eller tekst fra hjemmesiden skal der være indhentet skriftelig tiladelse fra Paustian A/S.

Personoplysninger

Paustian A/S registrerer ikke personoplysninger om dig som kunde, der bruger denne hjemmeside, medmindre du som kunde frivilligt udleverer sådanne oplysninger til Paustian A/S.  

Såfremt du udleverer personoplysninger til os, vil vi opbevare disse oplysninger for at besvare eventuelle spørgsmål via e-mail eller for markedsføring eller markedsføringsundersøgelser og for at kunne kontakte dig. Vi vil eventuelt anvende disse oplysninger med henblik på at kunne forbedre hjemmesiden, dens funktioner og produkter og tjenester. 

Alle informationer vil blive behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning og vil ikke blive udleveret til nogen uden for Paustian A/S.

Information om cookies 

Cookies er data, der placeres på læserens computer og som af virksomheden kan benyttes til aflæsning af information omkring kundens indstilling på sin computer, indhold af indkøbskurv, intern serverdata etc. Oplysningerne bruges til at få indsigt i kundens færdsel rundt om på websitet. De kan også bruges til at se, om køb via Internettet foretages af en person der har set eller har klikket på en reklame - eventuelt et par dage tidligere. Cookies slettes normalt på et givet udløbstidspunkt, hvorved data eksisterer i kortere eller længere perioder. 

Links 

Paustian A/S påtager sig intet ansvar for eksterne hjemmesider, som nærværende hjemmeside måtte indeholde link til.  

Aktualitet  

Paustian A/S opdaterer regelmæssigt denne hjemmeside med nye oplysninger om produkter m.v., men vi tager ikke ansvar for, om alle oplysninger er opdaterede. 

Besøgsstatistik 

Paustian A/S registrerer antal besøgende på vor hjemmeside. Formålet er via statistisk bearbejdning at forbedre servicen på siden. Disse oplysninger vil ikke blive anvendt af eller videregivet til tredjemand. 

Lovgrundlag  

Tvister eller juridiske spørgsmål i forbindelse med anvendelse af nærværende hjemmeside og oplysninger indeholdt heri afgøres efter dansk ret.